Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đại hội Chi bộ phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 04 - KH/ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Thông báo Nghị quyết Hội nghị Đảng ủy số 16 - NQ/ĐU ngày 27/9/2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ phòng Nghiệp vụ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020, chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng (NV4) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Đ/c  Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng các Tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 4 trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số có 06 đảng viên (04 nam, 02 nữ); Chi bộ có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra tỉnh là giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Phòng NV4 được phân công theo dõi, nắm tình hình trên một số địa bàn đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch thanh tra hàng năm và khi được lãnh đạo thanh tra tỉnh giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo CBCC, VC, người lao động phòng NV4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như: Tiến hành 11 cuộc thanh tra, trong đó: Theo kế hoạch 09 cuộc, đột xuất 02 cuộc; qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền là: 3.892.178.699 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi tiền: 577.448.699 đồng; kiến nghị khác: 3.314.730.000 đồng. Đã thu hồi: 248.259.432 đồng, đang đôn đốc, thu hồi số tiền 329.189.167 đồng. 02 cuộc thanh tra đột xuất gồm: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cuộc thanh tra trách nhiệm công vụ của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan vụ việc vi phạm pháp luật của đối tượng giết mổ và kinh doanh thịt lợn không đảm bảo các điều kiện về An toàn thực phẩm và vệ sinh thú y trên địa bàn xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ngoài ra, phòng NV4 được giao chủ trì thực hiện cuộc thanh tra lại công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; xét duyệt giao đất giãn dân tại khu đồng Dộc Chùa, Đồi Luồn, Chòm Sen, đồi Chòm Sen - Đồng Tướng thuộc xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn từ năm 2003-2007; tham gia Đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm  trường theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác giải quyết KNTC, CBCC, VC Phòng NV4 được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, rà soát nhiều vụ việc liên quan đến đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, công dân khiếu nại kéo dài, như: Vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương; khiếu nại của ông Phan Trung Phong ở xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương; rà soát vụ việc liên quan đến đơn của các công dân tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên; đơn tố cáo của một số công dân thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tố cáo ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; đơn tố cáo của công dân đối với ông Hoàng Quang Hùng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường & dịch vụ đô thị Vĩnh Yên; đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tải ở thôn Gô, xã Kim Long huyện Tam Dương. Kết quả các vụ việc đã được kiểm tra, xác minh, rà soát được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, báo cáo Thanh tra tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Đã tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thị, sở ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6514/KH-UBND ngày 23/8/2017 v/v thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) Về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Tiến hành kiểm tra việc kê khai, minh bạch tài sản của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp, tham mưu xây dựng các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định …..

Về công tác xây dựng đảng, Chi bộ luôn quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên thuộc chi bộ trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”; duy trì thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ, đột xuất hàng tháng; quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ; quan tâm công tác tự kiểm tra, giám sát; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tiến hành các thủ tục đề nghị kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú, kết quả 02 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh biểu dương những thành tích Chi bộ phòng NV4 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đồng thời đề nghị các Đại biểu dự đại hội tham gia thảo luận tập trung vào thực trạng và một số giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ và của mỗi đảng viên.

Đại hội diễn ra trong sự trang nghiêm, dân chủ, trách nhiệm, kết quả Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng NV4 - Bí thư Chi bộ phòng NV4 nhiệm kỳ 2015 - 2017 tái đắc cử Bí thư Chi bộ phòng NV4 nhiệm kỳ 2017-2020.

        T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bí thư chi bộ - Nguyễn Văn Sinh 

 

Ngày đăng: 13/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*