Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2017

Ngày 26/10/2017, Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2017 cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Thanh tra; cán bộ thanh tra và ban tiếp công dân các sở, ngành, huyện, thành, thị; chủ tịch, cán bộ tiếp công dân của 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng là: Đồng chí Trần Đức Lượng - Nguyên Phó Tổng TTCP; Đ/c Nguyễn Văn Kim - Quyền Vụ trưởng vụ Pháp chế - TTCP; Đ/c Lê Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra.

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của việc Nghị định số 33 của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra; một số vấn đề liên quan công tác phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm qua công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra năm 2014 của ngành Thanh tra và một số quy định mới về xử lý sau thanh tra. Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Lớp tập huấn cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các đơn vị cơ sở.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác thanh tra được Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hằng năm nhằm trang bị, bổ sung kiến thức quản lý về lĩnh vực thanh tra, đồng thời bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong toàn tỉnh. Từ đó, áp dụng trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng./.

 Thùy Linh

Ngày đăng: 27/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*