Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí đối với 14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 08/12/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí đối với 14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Đoàn thanh tra; Giám đốc, kế toán 14 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra.

Ông Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1- Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 226/QĐ-TTr ngày 30/11/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra đã được Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt; đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra theo điều 46, 47 của Luật Thanh tra và Thông tư 05/2014/TT-TTCP; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Các đơn vị được thanh tra gồm: Công ty cổ phần XD & đầu tư PT nhà Vĩnh Phúc, Công ty CP XD&KD nhà Vĩnh Phúc, Công ty CP XD ĐT Yên Lạc- Thăng Long, Công ty CP tư vấn và thiết kế XD-TM Lê Bảo, Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc, Công ty CP tư vấn XD Đông Dương, Công ty TNHH XD&TM Việt Hưng, Công ty CP XD cầu - đường và hạ tầng Vĩnh Phúc, Công ty CP đầu tư Thương mại GMC, Công ty CP đầu tư Thành Long, Công ty CP thương mại và khoáng sản Hoàng Minh, Công ty TNHH tư vấn XD THD, Công ty TNHH Thương mại Thiên Thành, Công ty CP kết cấu thép An Phát. Thời hạn tiến hành thanh tra là 45 ngày làm việc.

Kết luận Hội nghị Phó Chánh Thanh tra Phạm Hồng Thu nhấn mạnh để triển khai thực hiện tốt cuộc thanh tra theo quy định, đề nghị:

Đối với các đơn vị được Thanh tra: Thực hiện nghiêm Quyết định Thanh tra; Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Bố trí cán bộ có trách nhiệm thường xuyên phối hợp và làm việc với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình các nội dung liên quan đến nội dung thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra: Chấp hành đúng Luật Thanh tra; Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra; Thực hiện báo cáo tiến độ thường xuyên và có kế hoạch chi tiết, xây dựng lịch làm việc cụ thể đối với các đơn vị được thanh tra.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị tại Hội nghị đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị./. 

                                                                                                                                                                                                              Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng NV1

Ngày đăng: 08/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*