Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI (trực tiếp)

-15 giờ 58 phút: Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa-xã hội của UBND tỉnh năm 2017 và các nội dung chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công. (Ngày mai 12-12, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc)

 

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai trình bày báo cáo thẩm tra

 

-15 giờ 21 phút: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế và các báo cáo công tác năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự và các nội dung chuyên đề được phân công.

 

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa trình bày báo cáo thẩm tra
 

 

-14 giờ 36 phút: Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu, chi ngân sách năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và nội dung chuyên đề được phân công.

(Kỳ họp nghỉ giải lao)

 

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trình bày báo cáo thẩm tra

 

14 giờ 32 phút: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải trình bày các tờ trình
 

-14 giờ 26 phút: Giám đốc Sở Tư pháp Phùng Thị Kim Nga trình bày Tờ trình về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Phùng Thị Kim Nga trình bày các tờ trình

 

-14 giờ 18 phút: Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Minh Quân trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

 

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Minh Quân trình bày các tờ trình

 

-14 giờ 10 phút: Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Quang Tuệ trình bày Tờ trình về việc giao biên chế công chức; cắt giảm chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018.

 

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Quang Tuệ trình bày các tờ trình
 
 

-14 giờ: Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tiến Phong trình bày Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.

 

Đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tiến Phong trình bày các tờ trình

 

-13 giờ 55 phút: Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Văn Khước trình bày Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018; Tờ trình về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Văn Khước trình bày các tờ trình

 

-13 giờ 30 phút: Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày Tờ trình về đề nghị bổ sung Nghị quyết số 53/2016/ NQ-HĐND ngày 12-12-2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12-12-2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày các tờ trình

-11 giờ 11 phút: Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Đình Việt trình bày Tờ trình Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về việc điều chỉnh khoản 1, điều 1, Nghị quyết số 155/2014/ NQ-HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh; Tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Kỳ họp nghỉ trưa)

Đồng chí Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Đình Việt trình bày Tờ trình Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020

-10 giờ 50 phút: Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nguyễn Văn Hoa báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của TAND tỉnh. Theo đó, trong năm, TAND 2 cấp đã thụ lý 5.160 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 4.430 vụ, việc, còn lại 730 vụ, việc, đạt tỷ lệ 85,9%. Số vụ, việc còn lại hầu hết là mới thụ lý và trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. TAND tỉnh cũng làm tốt công tác xây dựng ngành; công tác cải cách tư pháp và một số công tác khác. Chánh án TAND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nguyễn Văn Hoa báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của TAND tỉnh

 

-10 giờ 37 phút: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Theo đó, trong năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố mới 1.042 vụ/1.625 bị can, trong đó tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao với 39,7%; tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội chiếm 34,4%; tội phạm về ma túy chiếm 24,3%...Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai. Việc phê chuẩn, không phê chuẩn các lệnh, quyết định cảu cơ quan điều tra đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Tỷ lệ bắt giữ, xử lý hình sự đạt 99,8%; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện Kiểm sát chiếm tỷ lệ thấp (0,11%). Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng đề cập đến những hạn chế của ngành và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

10 giờ 24 phút: Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Đình Việt báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo đó công tác quản lý đầu tư công được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo điều hành, thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin và kịp thời triển khai các nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó tập trung vào việc thi công công trình và giải ngân vốn. Kế hoạch đầu tư công được giao ngay từ đầu năm; công tác chuẩn bị đầu tư; thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, dự toán... được thực hiện tốt nên khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đạt khá (tăng 17% so với năm 2016). Dự kiến cả năm đạt khoảng 6.800-7.000 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch giao đầu năm nhưng bằng khoảng 95% kế hoạch bổ sung năm 2017. Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Đình Việt cũng đề cập đến quan điểm, nguyên tắc và những giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Đồng chí Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Đình Việt báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018

-9 giờ 40 phút: Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Theo đó, năm 2017, dự toán NSNN TW giao 33.718 tỷ đồng, địa phương giao 33.810 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm 25.370 tỷ đồng, đạt 75% dự toán và bằng 77% so với thực hiện năm 2016; tương ứng hụt thu so với dự toán là 8.440 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa dự toán 30.718 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 22.000 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và bằng 76% so với thực hiện năm 2016, hụt thu 8.718 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn thu còn hạn hẹp song vẫn đảm bảo nguồn chi đáp ứng theo dự toán; đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi về đảm bảo QP-AN, chi sự nghiệp GD-ĐT, y tế, văn hóa, đảm bảo xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...Năm 2018, dự toán TW giao 29.640 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 26.690 tỷ đồng. Địa phương xây dựng 30.018 tỷ đồng. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng cũng đề cập đến những giải pháp để thực hiện tốt dự toán NSNN năm 2018.

 (Kỳ họp nghỉ giải lao)

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018

-9 giờ 28 phút: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp cũng chủ trì hơn 250 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 200 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ cũng chủ trì, phối hợp tổ chức cá hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri; tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất...nhưng còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; dịch bệnh gia tăng... và mong rằng kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

9 giờ 15 phút: Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Văn Tiến thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến vào 9 dự án luật. Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Văn Tiến cũng cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách của đất nước năm 2017; thông qua các nghị quyết trong lĩnh vực này bao gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác, gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoàn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ; tiến hành chất vấn; xem xét các báo cáo công tác của cơ quan Nhà nước; giám sát chuyên đề...

 

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Văn Tiến thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 

-9 giờ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tổng số kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh là 92 kiến nghị. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung nhiều nhất vào các vấn đề đảm bảo hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường; giải quyết tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, huyện, thành, thị có liên quan giải quyết 89/92 kiến nghị của cử tri (đạt 97%). Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị một số vấn đề để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

-8 giờ 44 phút: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch cho biết: Năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp ( 2 kỳ thường lệ và một kỳ bất thường). Nhìn chung công tác chuẩn bị cho các kỳ họp kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đề ra. Các kỳ họp diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Các tờ trình, báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ; thời gian đọc báo cáo được rút ngắn, gần 2/3 thời gian dành cho thảo luận, chất vấn và giám sát. Chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt, đúng chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thông qua 22 nghị quyết. Kỳ họp cuối năm dự kiến thông qua 24 nghị quyết. Trên cơ sở chương trình giám sát của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017 theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian và chất lượng. Trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề; 2 cuộc giám sát về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng tổ chức 2 đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh còn hiệu lực. Năm 2017, HĐND tỉnh cũng tổ chức 2 phiên chất vấn. Nội dung chất vấn được lựa chọn kỹ lưỡng về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm...Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cụ thể năm 2018.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

-8 giờ 15 phút: Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù năm 2017 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,68%, trong đó nông-lâm, thủy sản tăng 3,48%; công nghiệp-xây dựng tăng 10,14%; dịch vụ tăng 8,28%...Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Nhận định những tác động đến sự phát triển kinh tế của tỉnh 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Năm 2018 có 2 phương án tăng trưởng kinh tế: một là 7,5-8%; hai là: 7,0-7,5%; phấn đấu thu ngân sách 29.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 26.690 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch đề cập đến những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu trên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

-8 giờ 5 phút: Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Nhấn mạnh đến kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập nhất là hụt thu ngân sách, chỉ tiêu giảm nghèo chưa đạt...Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

 

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
 

Đúng 8 giờ sáng 11/12/2017, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Tới dự phiên khai mạc, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kì họp.

 
Toàn cảnh kỳ họp
 
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
baovinhphuc.com.vn
Ngày đăng: 11/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*