Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Công bố Quyết định Thanh tra theo nội dung báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, phá rừng Thông trồng Su su trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 31/10/2017 có đăng bài “ Vĩnh Phúc: Đốn rừng thông trồng su su, một vụ phá rừng (không khéo)” nội dung nêu về việc phá rừng thông để trồng su su tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi bài báo đăng, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11893/VPCP-NN ngày 07/11/2017 gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo pháp luật nêu.

 Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 9020/UBND-NN3 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan tổ chức thanh tra, xác định rõ thực tế vấn đề phá rừng theo nội dung Báo Pháp luật phản ánh nêu tại số ra ngày 31/10/2017, báo cáo UBND tỉnh và để trả lời Báo Pháp luật theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTr ngày 19/12/2017 thành lập đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn để tiến hành thanh tra lãm rõ nội dung báo Pháp luật Việt Nam phản ánh.

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở UBND thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thanh tra.Thành phần tham dự buổi công bố gồm:

- Đoàn thanh tra với thành phần có đại diện của các đơn vị gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tam Đảo....;

- Đại diện UBND thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo - Ông Ngô Hữu Mai - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo; đại diện Trung tâm phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc - Ông Lương Xuân Đoá - Trưởng phòng quản lý, phát triển rừng và đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh , Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 231/QĐ-TTr ngày 19/12/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra theo nội dung báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, phá rừng Thông trồng Su su trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh - Phó Trưởng Đoàn thanh tra nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất chương trình làm việc của Đoàn thanh tra với các đơn vị được thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Hữu Mai - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Yêu cầu các các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan của UBND thị trấn Tam Đảo nghiêm túc thực hiện, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện UBND thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo và các thành phần tham dự hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra kết luận hội nghị: 

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, Giám đốc Trung tâm phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; Đề nghị Vườn quốc gia Tam Đảo phối hợp với Đoàn thanh tra cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu có liên quan để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ;

- Yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Đoàn thanh tra sẽ khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, đảm bảo chính xác, khách quan, nếu có sai phạm thì phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời trả lời Báo Pháp luật đê thông tin tới bạn đọc theo quy định./.

Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng

  NV4 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 26/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*