Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt NQ TW6 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 15/01/2018, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 06 (Khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đang ủy, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20/NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác.

Kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đang ủy, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, trên cơ sở đó yêu cầu các chi bộ bộ bổ sung vào chương trình hành động 6 tháng đầu năm, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ viết bài thu hoạch gửi về Văn phòng Đảng ủy Thanh tra tỉnh trước ngày 25/01/2018.

Lê Phong – Trung tâm TTTL

 

 

Ngày đăng: 15/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*