Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 13/3/2018, Thanh tra tỉnh phối hợp với Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017.

 Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Đ/c Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch công đoàn Thanh tra tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị gồm 50/51 CBCC, VC, người lao động Thanh tra tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 và biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Phó Chủ tịch công đoàn thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Đ/c Đỗ Thị Kim Dung - Kế toán Thanh tra tỉnh thông qua Báo cáo công khai tài chính thu chi của cơ quan và đ/c Ngô Thị Hương Lan - Kế toán công đoàn thông qua Báo cáo tài chính Công đoàn Thanh tra tỉnh năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh trong năm 2017, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chăm lo đời sống công chức, viên chức và người lao động Thanh tra tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh và Đ/c Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch công đoàn Thanh tra tỉnh - Chủ trì hội nghị đã tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của các đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2018-2019 theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả 03 đồng chí đã được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2018-2019 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Tại hội nghị, Đ/c Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch công đoàn Thanh tra tỉnh đã thông qua Chương trình hành động và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Thanh tra tỉnh.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 13/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*