Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Giao ban công tác ngành Thanh tra Vĩnh Phúc Quý I năm 2018

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2018, ngày 04/4/2018 ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra Quý I năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2018, ngày 04/4/2018 ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra Quý I năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ đạo và chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Bắc - TUV, UVUB, Chánh Thanh tra tỉnh.

Đến Dự hội nghị có: Đại diện lãnh đạo UBKT và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chánh, Phó thanh tra của các sở, ngành, huyện, thành, thị và Trưởng, Phó các phòng, đơn vị của Thanh tra tỉnh; về phía thành phố Phúc Yên có đồng chí Nguyễn Văn Huyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Sau khi ông Nguyễn Văn Bắc - TUV, UVUB, Chánh Thanh tra tỉnh khai mạc hội nghị; ông Nguyễn Văn Huyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên phát biểu chào mừng hội nghị;

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua Báo cáo công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Trong Quý I năm 2018, toàn ngành đã thực hiện 31 cuộc thanh tra hành chính tại 67 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 18 cuộc; triển khai trong kỳ báo cáo 13 cuộc), cụ thể:

Thanh tra tỉnh tiến hành 15 cuộc thanh tra tại 53 đơn vị, đã kết thúc trực tiếp 09 cuộc, ban hành 06 kết luận thanh tra; Thanh tra huyện tiến hành 16 cuộc thanh tra tại 14 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 08 cuộc, triển khai trong kỳ 08 cuộc), đã kết thúc thanh tra trực tiếp 08 cuộc, ban hành 07 kết luận thanh tra; qua thanh tra đã phát hiện 44 đơn vị có vi phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm 3.383,7 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 1.177,2 triệu đồng, kiến nghị khác 2.206,5 triệu đồng; trong đó Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm về kinh tế 3.035,1 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.165,9 triệu đồng, kiến nghị khác 1.869,2 triệu đồng.

 Các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 87 cuộc thanh tra, kiểm tra (thành lập 23 đoàn; thanh tra độc lập: 64 cuộc); qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 109 cá nhân, tổ chức có vi phạm, trong đó 87 cá nhân và 22 tổ chức, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân và tổ chức với số tiền vi phạm 249 triệu đồng.

Triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (01 cuộc kỳ trước chuyển sang) tại 02 đơn vị, đối với Giám đốc Sở LĐTB&XH và Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, kết quả đã ban hành 01 kết luận và 01 cuộc đang trong thời hạn thanh tra.

Các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tiếp 892 lượt công dân (giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2017); nội dung tiếp dân liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, tư pháp, chế độ chính sách….

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 653 lượt đơn thư (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó cấp tỉnh nhận 110 lượt đơn, cấp huyện nhận 235 lượt đơn, cấp xã nhận 308 lượt đơn, có 574 đơn đủ điều kiện xử lý, có 393 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, còn lại 181 lượt đơn thư trùng lợp và thuộc thẩm quyền của các cơ quan  tư pháp, tổ chức chính trị xã hội.

Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 29/393 vụ việc, trong đó: Khiếu nại 07/12 vụ việc, Tố cáo 13/20 vụ việc, kiến nghị, phản ánh 270/361, các vụ việc còn lại đang trong thời gian rà soát , xác minh giải quyết theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, như: vấn đề quản lý sử dụng đất đai, phòng ngừa tham nhũng; và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực tiễn áp dụng pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tại hội nghị ngành thanh tra cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác thanh tra trong thời gian tới.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018, bám sát chương trình kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, toàn ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc của 03 sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.....; Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện và các đơn vị thuộc tỉnh làm chủ đầu tư; thanh tra vụ việc do Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật....

 Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Bắc - TUV, UVUB, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các cấp, các ngành bám sát kế hoạch thanh tra được phê duyệt để tập trung triển khai thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tiến hành rà soát và điều chỉnh kế hoạch thanh tra để tránh tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra;

Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư: Thực hiện phân loại đơn đúng thẩm quyền; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại phải thỏa đáng, chính xác, thấu tình đạt lý;

Trong công tác xây dựng ngành: Tiếp tục triển khai phần mềm tiếp công dân, thực hiện đề án số hóa hồ sơ thanh tra lưu trữ; đề án chiến lược phát triển ngành thanh tra; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định…

Về công tác bồi dưỡng tập huấn: Các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị thuộc huyện, thị, sở ngành đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa tham nhũng.

Tại hội nghị thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Bắc - TUV, UVUB, Chánh Thanh tra tỉnh đã trao Bằng khen, Cờ thi đua cho Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 04/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*