Tiếp Công Dân

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Thực hiện Văn bản số 6300/UBND-NN5 ngày 21/8/2018 và Văn bản số 6983/UBND - NN5 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xử lý các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên địa bàn các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.

 Ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thanh tra số 202/QĐ-TTr ngày 27/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xử lý các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên địa bàn các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

 

Thành phần tham dự buổi công bố gồm: ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra; ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Chủ tịch UBND các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 202/QĐ-TTr ngày 27/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xử lý các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên địa bàn các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Yêu cầu UBND các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên; các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành phần tham dự hội nghị gồm Chủ tịch UBND các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên đều nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra: Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo UBND các phường Khai Quang, Liên Bảo và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung thanh tra; báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, kết luận và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng NV4

Ngày đăng: 29/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*