Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Năm 2018 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung, chỉ đạo đơn vị và toàn ngành thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 18/01/2018 về việc lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra năm 2018. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/01/2018 về lãnh đạo công tác thanh tra; tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ về các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ đơn thư KNTC tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100; Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn ngành Thanh tra thực hiện 108 cuộc thanh tra tại 315 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 22 cuộc; triển khai trong kỳ báo cáo 86 cuộc), trong đó: Thanh tra tỉnh tiến hành 40 cuộc thanh tra tại 194 đơn vị, ban hành 46 kết luận thanh tra; Thanh tra huyện tiến hành 68 cuộc thanh tra tại 121 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 10 cuộc, triển khai trong kỳ 58 cuộc) đã ban hành 49 kết luận thanh tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2018 các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp 5.546 lượt công dân, giảm 2,5% so với cùng kỳ; có 18 đoàn đông người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ…; Công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện trên các mặt công tác: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra để ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm trên các lĩnh vực để phát sinh tiêu cực, tham nhũng; Công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và công chức tập trung vào việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Tiếp tục tổ chức hiện hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng tiếp tục được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB …

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; trong công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; trong quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và định hướng kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh; Xây dựng các giải pháp để thực hiện đạt chất lượng các tiêu chí xây dựng tiêu chí, đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2019; tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tại hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 22/02/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*