Phòng Chống Tham Nhũng

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẠP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về Đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh.

 Ngày 05/4/2019, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc (số 10, Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá kết quả công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ. Đến dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng của UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ; phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ đảm bảo chất lượng, chính xác, đúng thời gian thời hạn.

Hội nghị đã thảo luận tích cực và tiếp thu nội dung hướng dẫn của Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh; thống nhất thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ, báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND tỉnh gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/4/2019 theo nội dung Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng

Ngày đăng: 09/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*