Công khai kết luận thanh tra

Hội nghị Công bố công khai Kết luận thanh tra tại UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 01/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

 Thành phần tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Hoa; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại hội nghị ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; thông qua nội dung, chương trình hội nghị công bố công khai kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra thay mặt Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 01/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.

Đại diện UBND xã Hoàng Hoa phát biểu ý kiến: Hoàn toàn nhất trí và chấp hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 01/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận hội nghị:

Đề nghị Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa chỉ đạo các cá nhân, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND xã Hoàng Hoa niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 01/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Lập biên bản niêm yết kèm theo Báo cáo kết quả niêm yết gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/5/2019 để lưu trữ theo quy định/.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 17/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*