Công khai kết luận thanh tra

Hội nghị Công bố công khai Kết luận thanh tra tại UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Thành phần tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND xã Tam Quan; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại hội nghị ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; thông qua nội dung, chương trình hội nghị công bố công khai kết luận thanh tra.

Ông Đường Thiện Tài - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh - Phó Trưởng Đoàn thanh tra thay mặt Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

Đại diện UBND xã Tam Quan phát biểu ý kiến: Hoàn toàn nhất trí và chấp hành Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận hội nghị:

Đề nghị Chủ tịch UBND xã Tam Quan chỉ đạo các cá nhân, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND xã Tam Quan niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Lập biên bản niêm yết kèm theo Báo cáo kết quả niêm yết gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/5/2019 để lưu trữ theo quy định/.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 17/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*