Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTCđông người, phức tạp kéo dài.

Ngày 07/5/2019 Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTr ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra một số huyện, thành phố, sở ngành.

Triển khai Quyết định 1849/QĐ-TTr ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Phát biểu và kết luận tại hội nghị đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ  Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo các địa phương xác định rõ mục tiêu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần triển khai thực hiện ngay. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhận mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phưng cũng như sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hộ ở địa phương trong việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện Quyết định 1849/QĐ-TTr ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  Ngày 31/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Tổ công tác theo Quyết 456/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay qua tổng hợp bước đầu có 27 vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Kết luận tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Tổ công tác của tỉnh tập trung thực hiện rà soát các vụ việc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 08/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*