Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Ngày 09/5/2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2019 cho Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành phố; Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban tiếp công dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác tiếp dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng có ông Tạ Hùng Sơn - Trưởng phòng kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra; ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 - Thanh tra tỉnh.

Tại lớp tập huấn bồi dưỡng các Báo cáo viên truyền đạt kiến thức về kỹ năng tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục và kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi, thảo luận một số nội dung cụ thể về nghiệp vụ trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo.

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; giải đáp những vướng mắc trong thực tế và khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC; qua đó, giải quyết tốt các vụ việc KNTC ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp.

  Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 10/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*