Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 03/6/2019, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 107/QĐ-TTr ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua nội dung làm việc; đọc toàn văn Quyết định số 107/QĐ-TTr ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông  Phạm Đức Thăng, Phó Trưởng phòng NV3 - Trưởng đoàn thanh tra phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 05/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*