Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 19/6/2019, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 117/QĐ-TTr ngày 13/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí năm 2019 đối với 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế tỉnh quản lý.

Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Cục Thuế tỉnh; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng NV1 đọc toàn văn Quyết định số 117/QĐ-TTr ngày 13/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí năm 2019 đối với 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế tỉnh quản lý; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV1 - Thanh tra tỉnh


 

Ngày đăng: 20/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*