Công khai kết luận thanh tra

Hội nghị Công bố công khai Kết luận Thanh tra

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Công bố công khai Kết luận thanh tra số 51/KL-TTr ngày 05/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Phạm Đức Thăng - Trưởng đoàn thanh tra chủ trì hội nghị; dự hội nghị có Đoàn thanh tra; đại diện Lãnh đạo sở Xây dựng; Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường; Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Tại hội nghị công bố kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 51/KL-TTr ngày 05/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng; UBND huyện Lập Thạch và các đơn vị, cá nhân có liên quan đều nhất trí và chấp hành Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Phạm Đức Thăng - Trưởng đoàn thanh tra kết luận hội nghị: Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nội dung tại Kết luận số 51/KL-TTr ngày 05/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định; Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường niêm yết công khai Kết luận số 51/KL-TTr ngày 05/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về kết luận thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Lập biên bản niêm yết kèm theo Báo cáo kết quả niêm yết gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/7/2019.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 11/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*