Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 15/7/2019, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 146/QĐ-TTr ngày 12/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 06 dự án, công trình do Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc; Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Phạm Đức Thăng - Phó Trưởng phòng NV3 đọc toàn văn Quyết định số 146/QĐ-TTr ngày 12/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 06 dự án, công trình do Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc; Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV3 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 16/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*