Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

ĐẠI HỘI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và sự chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; ngày 19/7/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh; đ/c Nguyễn Nhân - UV Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; cùng dự có các hội viên Chi Hội Luật gia Thanh tra tỉnh.

Đại hội đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng kết Chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội nhiệm kỳ 2019-2024 và tin tưởng Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; kết hợp sáng tạo trong công tác chuyên môn với công tác hội. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh lưu ý BCH Chi hội hội Luật gia phải bám sát nhiệm vụ của cơ quan và triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn với nhiệm vụ của Chi hội; xây dựng chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên; gắn hoạt động của Chi hội với hoạt động của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc và cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới.

Đại hội Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh đã tiến hành bầu cử BCH Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên (01 Chi hội trưởng, 02 Ủy viên BCH); bầu cử 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ  2019-2024.

Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Chấp hành mới ra mắt hứa trước Đại hội sẽ hoạt động đúng Điều lệ, tôn chỉ của Hội luật gia Việt Nam, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác của cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 23/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*