Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Tam Dương

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt

Ngày 08/10/2019, tại UBND huyện Tam Dương. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 216/QĐ-TTr ngày 26/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Tam Dương.

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đọc toàn văn Quyết định số 216/QĐ-TTr ngày 26/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Tam Dương.

Ông  Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng NV4 - Trưởng đoàn thanh tra phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra  và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Đặng Công Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện nhất trí với Quyết định thanh tra; yêu cầu các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến nội dung thanh tra nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung được thanh tra, bố trí thời gian, phân công cán bộ có trách nhiệm để cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; làm việc, giải trình với Đoàn thanh tra theo quy định.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 10/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*