Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thanh tra theo chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh.

 Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh phúc đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 217/QĐ-TTr ngày 01/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Sở y tế Vĩnh Phúc theo trình tự thủ tục thanh tra.

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc ông Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh khai mạc hội nghị công bố Quyết định thanh tra.

Ông Lưu Văn Dũng - Chánh thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị

ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố công khai Quyết định thanh tra số 217/QĐ-TTr ngày 01/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng NV1, Phó Trưởng đoàn thông qua Kế hoạch thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo các ngành y tế, BHXH tỉnh và các đơn vị được thanh tra nhất trí phối hợp chặt chẽ; nghiêm túc thực hiện các nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra đã được công bố.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hải Châu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch Phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt Lãnh đạo thanh tra tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung căn bản của cuộc thanh tra; công tác phối hợp của Đoàn thanh tra với các cơ quan tổ chức, đơn vị liên quan để đảm bảo công tác thanh tra được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, thời hạn; đầy đủ nội dung và đạt hiệu quả nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm. Qua công tác thanh tra quan tâm trong việc phát hiện nhữn bất cập về chính sách, pháp luật để kịp thời kiến nghi cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tiếp theo./.

Lê Văn Phong -TT TTTL 

Ngày đăng: 10/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*