Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra.

Hội nghị đã được các Báo cáo viên có trình độ, kinh nghiệm của Thanh tra tỉnh truyền đạt kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn thư; trình tự, thủ tục và kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua buổi tập huấn, bồi dưỡng đã giúp lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra cập nhật các quy định của Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; kinh nghiệm nhận diện, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, đề nghị, phản ảnh và tranh chấp đất đai, kinh nghiệm dân vận trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, đề nghị, phản ảnh về đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng.

 Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 24/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*