Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh và các cán bộ công chức, viên chức Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm 2019, ngành thanh tra Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế khi triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai 84 cuộc thanh tra tại 463 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 214 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8,8 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng đã triển khai 20 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 103 cơ quan đơn vị; ban hành 13 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã làm rõ một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết đơn thư.

Cùng với đó, các sở ngành đã thực hiện 303 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 3.717 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông vận tải, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng. Qua thanh tra đã phát hiện 1.269 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 1.156 quyết định xử lý vi phạm với số tiền trên 6,1 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm 8 tỷ đồng, đã thu được 7,4 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thanh tra tỉnh tham mưu giúp tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo. Năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả ba cấp đã tiếp 6.396 lượt công dân; toàn tỉnh đã nhận được 3.543 lượt đơn, tăng 279 lượt, trong đó có 2.517 đơn đủ điều kiện xử lý. Toàn tỉnh đã xem xét, có quyết định kết luận giải quyết 708/787 vụ việc, đạt 90%. Thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã xác định sai phạm về tiền gần 100 triệu đồng, trên 10ha đất, xử lý vi phạm hành chính 1 tổ chức.

Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ. Các cơ quan truy tố xét xử đã phát hiện khởi tố, truy tố 4 vụ với 9 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Năm 2018 tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 7.480 người, đã kê khai tài sản thu nhập là 7.478 người đạt tỷ lệ 99,97%.

Năm 2020, ngành thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra trên các lĩnh vực hành chính, trách nhiệm và chuyên ngành; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Tăng cường điều phối hoạt động của cơ quan thanh tra tỉnh, thanh tra sở, huyện trong phạm vi địa phương quản lý tránh chồng chéo. Tham mưu tỉnh thực hiện đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục tập trung và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ngành chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy bố trí việc làm phù hợp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, vận hành hiệu quả phần mềm số hóa hồ sơ thanh tra đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động thanh tra.

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân ngành thanh tra tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2019 được nhận cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 07 cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra; giấy khen của Thanh tra tỉnh.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 16/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*