Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

 Đồng chí Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Mạnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Hội nghị  đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; bộ phận Kế toán đã công khai báo cáo tài chính cơ quan, tài chính công đoàn năm 2019. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nghe ý kiến chỉ đạo, giải đáp của đồng chí Chủ tịch công đoàn, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Chánh Thanh tra kết luận: Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, duy trì thường xuyên nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong toàn Đảng bộ; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 11/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*