Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 66- KH/ĐUK, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tích cực công tác chuẩn bị đại hội, chủ động thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể; phát động thi đua chào mừng đại hội. Các văn kiện trình Đại hội có sự tham gia của các chi đảng bộ, được chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc, phản ánh đúng kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, phù hợp với xu thế đổi mới và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự được chuẩn bị dân chủ đúng quy trình, quy định hướng dẫn của cấp trên; công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt tới các đồng chí đảng viên dự Đại hội có nhiệm vụ thảo luận Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận tham gia đóng góp ý kiện vào các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Bầu BCH Đảng bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý bao gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2015-2020; lưu ý một số tồn tại, hạn chế; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian tới; Về công tác nhân sự Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đại hội phát huy dân chủ, bầu ra Ban chấp hành đảng bộ đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng mục tiêu của ngành thanh tra.

Đại hội đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 05 đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; các đồng chí được bầu đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và tín nhiệm cao, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. 

Phương hướng chung nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh là: Tập trung tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng Chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhận dân đối với Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng./.

 

Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 20/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*