Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

 

Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Xem toàn văn Kế hoạch theo đường Link: Content/UpLoads/FileUploads/KH đánh giá PCTN 2019 (P).doc

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*