Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng

Đề cương Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. năm 2019

Đề cương Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. năm 2019

 

Đề cương Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. năm 2019

 Xem toàn Đề cương theo Link: Content/UpLoads/FileUploads/Đề cương báo cáo Tự đánh giá PACA 2019 (P 4_2020).doc

 

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*