Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

 

 

 

 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019

  

 

Xem chi tiết tại đường Link: Content/UpLoads/FileUploads/Bộ chỉ số đánh giá PCTN 2019 (P 4_2020).doc

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*