Tuyên truyền pháp luật

Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ngày 23/6/2020, Ban chỉ đạo Đề án 1028 “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021”.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ và nhân dân cập nhật các quy định của pháp luật Khiếu nại, Tố cáo và tạo nhận thức, kiến thức về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ảnh; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo./.

Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 23/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*