Tuyên truyền pháp luật

Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Ban chỉ đạo Đề án “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021”, gọi tắt là Đề án 1028. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan thường trực phối hợp với UBND xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng tổ giúp việc của Đề án, Phó Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo và trực tiếp là Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, giải thích, hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong luật. Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ và nhân dân cập nhật các quy định của pháp luật Khiếu nại, Tố cáo và tạo nhận thức, kiến thức về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ảnh; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo./.

Vân Anh -Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 08/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*