Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh; đại biểu tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Nội chính; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra để thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành rà soát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra và tập trung thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực có dấu hiệu tiêu cực, gây bức xúc cho người dân nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, như: Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và trách nhiệm công vụ; Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, y tế, giáo dục, GTVT, khoa học công nghệ….

Toàn ngành thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 95 đơn vị, thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; Quản lý đầu tư xây dựng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án trong lĩnh vực du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí, nhà ở.

6 tháng cuối năm tiếp tục thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh  tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị trên địa bàn tỉnh; Thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại;kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành; kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; khảo sát, định hướng, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; xử chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành căn cứ tình hình thực tế tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND cùng cấp, Thủ trưởng các đơn vị, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương theo ngành dọc; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 14-CT/TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Thông tri số 28-TTr/TU ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị; Văn bản số 2974-CV/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 02-KH/TBTTTCPV ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 31/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*