Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 31/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*