Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 03/01/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn năm 2020; chỉ đạo chính quyền tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 02/01/2020 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; chỉ đạo các phòng, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm của từng phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình tại các địa bàn được phân công theo dõi, kịp thời báo cáo, xử lý các vụ có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp, dễ xảy ra thành điểm nóng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh….

Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 11/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*