Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 18/9/2020, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 82/QĐ-TTr ngày 11/9/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra quản lý đầu tư xây dựng đối với 10 dự án, công trình do UBND huyện Lập Thạch và UBND huyện Sông Lô làm chủ đầu tư

Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch và UBND huyện Sông Lô; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đọc toàn văn Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 11/9/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra quản lý đầu tư xây dựng đối với 10 dự án, công trình do UBND huyện Lập Thạch và UBND huyện Sông Lô làm chủ đầu tư. Ông Phạm Đức Thăng - Trưởng đoàn thanh tra; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV5 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 21/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*