Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 28/06/2021, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ 05 năm (2021 - 2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Dự hội nghị các Đảng viên được tiếp thu những vấn đề cơ bản nhất của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, qua đó giúp cho các cán bộ Đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác./.

Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 30/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*