Công bố Quyết định Thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Ngày 08/9/2021, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 27/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất, giãn dân, trả đất dịch vụ và hạ tầng thiết yếu đối với các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị Quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Sinh - TTVC, Trưởng phòng NV3, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 27/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất, giãn dân, trả đất dịch vụ và hạ tầng thiết yếu đối với các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị Quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; phổ biến mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV3 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 13/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*