Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Ngày 03/11/2021, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc công bố Quyết định số 182/QĐ-TTr ngày 30/11/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc v/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe, trong việc thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

 Dự và phối hợp chỉ đạo thực hiện cuộc thanh tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: sở Tài nguyên và Môi trường, sở Ngoại vụ, Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Hợp Châu và các đơn vị cá nhân có liên quan. Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Phạm Hồng Thu, Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra tỉnh thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

Phát biểu và chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu cho biết. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏa tại thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo./.

Dương Thị Loan - TTTTTL

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*