Xử lý sau thanh tra

Tập trung thanh tra quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Theo tin từ UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ triển khai Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng và văn minh đô thị.

Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: 6 tháng đầu năm 2014, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của các cơ quan thanh tra, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến.    
Cụ thể, các cơ quan hành chính của thành phố thực hiện 176 cuộc thanh tra, trong đó, n ội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: quản lý Nhà nước về đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh tra quản lý hè đường và trật tự đô thị... Qua kết luận 105 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm 153,6 tỷ đồng và 3,6 ha đất kiến nghị thu hồi 143,6 tỷ đồng, xử lý khác 10 tỷ đồng  kiến nghị xử lý trách nhiệm 22 tập thể, 20 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ xử phạt vi phạm hành chính 26,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, qua 29 cuộc thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện Luật Thanh tra, đã kiến nghị, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.    
Về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm chưa có chiều hướng giảm. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo tăng 11% số đơn thư tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013.    
UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác thanh tra. Đó là mộ t số kiến nghị sau thanh tra chưa được thực hiện triệt để, t ỷ lệ thu hồi sau thanh tra chưa cao, đối với cấp huyện kết quả thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ phát hiện sai phạm và thu hồi qua thanh tra thấp… 
Mặt khác, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, vẫn còn tình trạng phân loại, xử lý đơn của một số đơn vị chưa chính xác một số vụ giải quyết còn quá hạn, để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, phần lớn các vụ việc được phát hiện đều thông qua tố giác, phản ánh của quần chúng nhân dân và báo chí, ít trường hợp được phát hiện và xử lý thông qua công tác tự kiểm tra, thanh tra.

Tác giả:

Xuân Thọ - Báo Thanh tra

 

Ngày đăng: 11/04/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*