• Huyện, Thành, Thị
  • Sở, Ban, Ngành
  • Tổ chức CT - XH
  • Tổ chức khác

Tiếp công dân

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai 29/10/2018

Thực hiện Văn bản số 6300/UBND-NN5 ngày 21/8/2018 và Văn bản số 6983/UBND - NN5 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành: Thanh tra công tác q...

Tin tổng hợp

GIẢI THỂ THAO KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH NĂM 2020 02/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2048/KH-KTĐNC ngày 21/9/2020 của Khối thi đua Nội chính về việc tổ chức giải thể thao Khối thi đua Nội chính năm 2020....