Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 (31/07/2020)

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020....

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỤM THI ĐUA THANH TRA 09 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (29/07/2020)

Thực hiện kế hoạch phát động thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2020. Ngày 28/7/2020 tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cụm thi đua thanh tra 09 tỉnh đồng...

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/05/2020)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 66- KH/ĐUK, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan...

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến (20/05/2020)

8 giờ sáng 20/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Đây được coi là kỳ họp đặc biệt trong lịch sử Quố...

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU, ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC (27/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 20/9/2020 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023....

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG NGHIỆP VỤ 2, ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC (23/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 20/9/2020 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức Đại hội điểm....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (17/03/2020)

Ngày 16/3/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo công đoàn cơ sở giai đoạn 2020 - 2025....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (11/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020...