Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (17/03/2020)

Ngày 16/3/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo công đoàn cơ sở giai đoạn 2020 - 2025....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (11/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (12/02/2020)

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020....

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020 (16/01/2020)

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020....

Giải thế thao chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019) (22/11/2019)

Ngày 22/11/2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức giải thể thao nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019)....

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 (24/10/2019)

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra....

Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh (10/10/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thanh tra theo chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh....

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (11/09/2019)

Ngày 10/9/2019, Ban chỉ đạo Đề án 1028 “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021” do Thanh tra tỉnh Vĩn...