Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020 (16/01/2020)

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020....

Giải thế thao chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019) (22/11/2019)

Ngày 22/11/2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức giải thể thao nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019)....

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 (24/10/2019)

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra....

Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh (10/10/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thanh tra theo chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuộc chữa bệnh....

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (11/09/2019)

Ngày 10/9/2019, Ban chỉ đạo Đề án 1028 “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021” do Thanh tra tỉnh Vĩn...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (24/07/2019)

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019....

ĐẠI HỘI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (23/07/2019)

Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và sự chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; ngày 19/7/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV...

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và một số Chỉ thị của Ban Bí thư (02/07/2019)

Ngày 01/7/2019 Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XII và 03 Chỉ thị của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra tỉnh....

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng (01/07/2019)

Thực hiện văn bản số 786-CV/ĐUK ngày 24/6/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, về việc tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy phụ trách công tác Đảng vụ cơ sở năm 2019....

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 (10/05/2019)

Ngày 09/5/2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2019 cho Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành phố; Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban tiếp công dân các huyện, thành phố;...