Sign In
Document

dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo phòng, đơn vị Người tham dự